Omistaminen       Peitsarien omistajat       Historia

Omistaminen - mitä peitsarit siis ovat?

Oikeassa maailmassa peitsareita on tällä hetkellä pääasiassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Macau'ssa. Myös Isossa-Britanniassa ja Irlannissa on peitsareita ja kilpailuja niille, mutta siellä peitsaritoiminta on hyvin pienimuotoista ja kisoja on vain tiettyyn vuodenaikaan. Suurinosa lähdöistä juostaan nurmipohjalla, kun puolestaan isommissa peitsarimaissa lähestulkoon kaikki lähdöt ovat hiekkapohjalla. Kilpailuissa peitsarit ovat yleisimpiä Australiassa, Yhdysvalloissa järjestetään suhteessa enemmän lähtöjä ravureille. Todellisuudessa lähdöt ovat yksinomaan autolähtöjä. Voittosummat vaihtelevat 500-20 000 dollarin välillä puhumattakaan suurkilpailuista. Australiassa voittosumma on enemmän kytköksissä radan kokoon ja juoksun tasoon. Hitaille peitsareille suunnatuissa kisoissa voittosummat ovat jopa alhaisempia kuin 2-vuotiaiden kisoissa. Koska voittorahojen jako poikkeaa suuresti tyypillisestä virtuaalimaailman jaosta - jo pelkästään valuutan takia - olen muuttanut jaon enemmän virtuaalimaailman kaltaiseksi. Toisaalta myös maiden ja ratojen välillä on niin suuria eroja, että olen pyrkinyt vain näyttämään kohtuullisen mallin.


© tvnewsbadge, license


© Jody Roberts, license

Yhdysvalloissa peitsarit juoksevat lähinnä mailin matkaa (1609m), mutta muualla pidemmät matkat ovat ainakin yhtä yleisiä ellei yleisempiäkin. Australiassa juostavat matkat riippuvat radan koosta ja kilpailun tasosta. Mailin matka on määrällisesti yleisin muihin yksittäisiin matkoihin verrattuna, mutta tosiasiassa muitakin matkoja käytetään paljon. Koska juostava matka riippuu radasta, tyypillisimmät matkarajat ovat 1609m-1800m, 2010m-2165m ja yksittäisenä "välimaaston" matkana 2300m. Kaksivuotiaat juoksevat oikeastaan vain mailin matkaa tai sitä lähellä olevia lyhyitä matkoja. Lyhyempiä keskimatkoja juoksevat enimmäkseen 3-vuotiaat ja hitaat peitsarit. Vähintään 4-vuotiaat ja Australian järjestelmässä eri tasoilla kisaavat peitsarit juoksevat eniten keskimatkoja. Pitkiä matkoja (2525m, 2500m, 2550m jne) juoksevat lähinnä vain yli 4-vuotiaat nopeat peitsarit ja niitä järjestetään harvakseltaan.

Peitsari ei ole sama asia kuin ravuri, sillä niiden askellaji eroaa merkitsevästi toisistaan. Peitsarin juostessa eli peitsatessa saman puolen jalat liikkuvat yhtä aikaa, kun taas ravurin ristikkäin olevat jalat liikkuvat yhtä aikaa. Peitsaaminen on luonnollinen askellaji ja se on myös nopeampaa kuin ravi. Osa peitsareista kilpailee myös tavallisissa raveissa, mutta joillekin hevosille joko peitsi tai ravi on mieluisampi askellaji. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tavallisesta ravurista voisi tulla peitsari, peitsaamisen katsotaan edelleen olevan riippuvainen geeneistä. Peitsatessa peitsarilla saattaa olla jaloissaan peitsausvaljaat, jotka tukevat peitsaamista, mutta ne eivät siis pakota hevosta peitsaamaan. Tarkoituksena on vain estää hevosta vaihtamasta askellajia. Peitsausvaljaat eivät täysin estä laukkaamista, mutta ne estävät jalkojen kunnollisen ojentamisen laukassa ja näin ollen vaikeuttavat laukkaamista ja hidastavat laukkanopeutta paljon. Peitsarit kuitenkin laukkaavat harvemmin kuin ravurit ja näin ollen laukkamerkintöjä tulee antaa säästeliäästi ja harvemmin kuin ravurien lähdöissä. Australiassa peitsareita ei hylätä laukasta, vaan ne saavat juosta vaikka koko kierroksen ilman hylkäystä. Suositeltavaa ei kuitenkaan ole ottaa näitä oikean maailman sääntöjä käyttöön virtuaalimaailmassa.

Peitsari juoksee mailin noin 3-4 sekuntia nopeammin kuin ravuri. Peitsarien maailmanennätys on 06,5, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki huippupeitsarit juoksisivat niin kovaa.

Oikeassa maailmassa peitsareilla ei ole opetus- tai koelähtöjä, vaan ne aloittavat uransa suoraan aloitteleville suunnatuista lähdöistä. Virtuaalimaailmassa koelähtö on periaatteessa pakollinen, mutta jos jo kilpaillut peitsari tuodaan ulkomailta, ei mielestäni koelähtö ole pakollinen.

Unicorn (Ravitalli Vasken omistaja) on kirjoittanut suurimmaksi osaksi infotekstin, jota on muokannut sivuston ylläpitäjä.


Aikataulukko

Näissä aikatauluissa on hyvä ottaa huomioon, että ne ovat enemmänkin ryhmäajoa eli autolähtöjä varten, ainakin puhuttaessa alle p.09,0 menevistä ajoista. Tasoitusajossa eli volttilähdössä ajat ovat pari sekuntia hitaampia kuin autolähdöissä, joten tämä on syytä ottaa huomioon merkitessä peitsarien volttilähtöön aikoja. Lisäksi tammat ovat oreja hitaampia, näin ollen puhuttaessa huippujakin nopeammista ajoista (alle p.07,5) on kyseenalaista, että tamma kykenee sellaiseen suoritukseen.

1609m hidas kesiverto nopea ennätys
koelähtö 20,0-22,0 18,0-20,0 15,0-18,0 13,0-15,0
2-vuotias 18,0-20,0 15,0-18,0 11,5-15,0 09,5-11,5
3-vuotias 15,5-18,0 13,0-15,5 10,0-13,0 06,8-10,0
yli 4-vuotias 14,0-16,0 12,5-14,0 09-12,5 06,5-09,0
uran huippu 12,0-14,0 10,0-12,0 08,0-10,0 06,5-08,0

2100m hidas kesiverto nopea ennätys
koelähtö 22,0-25,0 20,0-22,0 18-20,0 15,0-18,0
2-vuotias 19,0-23,0 17,0-19,0 15,0-17,0 14,0-15,0
3-vuotias 18,0-20,0 16,0-18,0 14,5-16,0 13,0-14,5
yli 4-vuotias 16,0-19,0 15,0-16,0 14,0-15,0 13,0-14,0
uran huippu 15,0-18,0 13,5-15,0 12,0-13,5 09,0-11,5

2500m hidas kesiverto nopea ennätys
yli 4-vuotias 18,0-22,0 16,5-18,0 14,5-16,5 13,5-15,0
uran huippu 17,0-22,0 15,5-17,0 14,0-15,5 12,0-14,5

Unicorn (Ravitalli Vasken omistaja) on laatinut aikataulukon, jonne pieniä muutoksia tehnyt sivuston ylläpitäjä.


Suositellut palkintosummat

Villien ravien ja VRER-ravien palkintosummat on sen takia laitettu erilleen, koska VRER-raveissa suurin myönnettävä palkintosumma on 15 000ve (VRER:n alaiset suurkilpailut ovat asia erikseen). Villeissä raveissa 2- ja 3-vuotiaiden palkintosummat voivat olla suuremmat kuin alla mainitut, jos kyseessä on nimikoitu lähtö.

Toivottavaa olisi, että yli 20 000 veuron palkintosummia ei useissa lähdöissä käytettäisi. Suosittelen, että nämä rahakkaammat lähdöt olisivat nimikoituja arvokilpailuita.

Taso VRER-ravit Villit ravit
2-vuotias 1 200ve - 2 000ve 1 200ve - 3 000ve
3-vuotias 1 500ve - 2 500ve 1 500ve - 4 000ve
yli 4-vuotias (yli p.10,0) 1 200ve - 3 500ve 1 200ve - 5 000ve
huiput (alle p.10,0) 3 000ve - 8 000ve 3 000ve - 30 000ve
© 2011- VPY

Sähköposti: hessivr@gmail.com

Yhteistyössä: VRER & Virtuaaliravurit ja -peitsarit foorumi

Ota yhteyttä